វិទ្យាសាស្ត្រផែនដី

All industries

សេចក្ដីផ្ដើម

ការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងអំពីផែនដីគឺជាមធ្យោបាយល្អបំផុតដើម្បីរៀបរាប់អំពីអ្នកផែនដីវិទ្យា។​ ផែនដីវិទ្យាគឺប្រធានបទដ៏សំខាន់ជាងពេលណាទាំងអស់។ ជាមួយនឹងបម្រែបម្រួលសាកល និងភាពកម្រនៃធនធានផ្សេងៗ ពិភពលោកត្រូវការអ្នកជំនាញជាច្រើនក្នុងវិស័យផែនដីនេះ! ដូច្នេះតើអ្នកចង់សិក្សាបន្ថែមអំពីប្រព័ន្ធស្មុគស្មាញបំផុតរបស់ផែនដីដែរ ឬទេ? តើអ្នកចង់ប្ដេជ្ញាខ្លួនអ្នកសម្រាប់អនាគតប្រកបដោយចីរភាពជាងនេះដែរ ឬទេ? នោះជំនាញផែនដីវិទ្យាអាចជាជម្រើសដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នក។

មុខជំនាញក្នុងវិស័យផែនដីវិទ្យារួមមាន៖

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍អំពីពិភពលោក និងប្រជាជនក្នុងពិភពលោកដែរ ឬទេ? តើអ្នកចង់សិក្សាបន្ថែមថាតើកន្លែងនៅលើពិភពលោកត្រូវបានប្រើដោយរបៀបណាដែរ ឬទេ? តើអ្នកចង់សិក្សាក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍កុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់កម្មវិធីភូមិវិទ្យាប្រភេទផ្សេងៗដែរ ឬទេ? នោះជំនាញក្នុងភូមិវិទ្យាជាជម្រើសត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក។ ជំនាញនេះផ្ដោតលើមុខវិជ្ជាដូចជាអាកាសធាតុ ទឹក ដី ដំណើរព្យុះ និងម៉ូដែល 3D ជាដើម។

សាកលវិទ្យាល័យខាងក្រោមមានបង្រៀនមុខជំនាញនេះ៖

សូមជ្រាបជាមុនថាមុខជំនាញដែលផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់ពេល ហើយទិដ្ឋិភាពទូទៅដែលមាននៅលើទំព័រនេះប្រហែលជាមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឡើយទេ។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមនៅពេលគេហទំព័រនៃសាកលវិទ្យា ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យកិច្ចការនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបញ្ជាក់ថាសាលាមានផ្ដល់មុខជំនាញដែលអ្នកជ្រើសរើស។

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងវិស័យផែនដីវិទ្យាកំពុងបម្រើការងារជា៖

  • អ្នកភូមិសាស្ត្រ
  • គ្រូបង្រៀន
  • អ្នករៀបចំផែនការទីក្រុង
  • មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល
  • ទីប្រឹក្សា

វីដេអូនៃបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញ៖

Slide
PlayPlay